Əli Razi Şəmçizadə

Şamçızadə Əli Məşədi Yəhya oğlu (1886-1939) – şair, publisist, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü. 1886-cı ildə Azərbaycanın Yelizavetpol (indiki Gəncə) şəhərində anadan olmuşdur. Rus-tatar məktəbində təhsil almışdır. Sovet hakimiyyəti illərində “Yeni Gəncə”, “Qızıl talış” (Lənkəran), “Mədəni hücum (Bakı) qəzet və jurnallarında məsul katib, redaktor işləmişdir. Firdovsinin “Şahnamə”sindən tərcümələr etmişdir. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Gəncə şöbəsinin məsul katibi seçilmişdir (1934). “Dabanıçatdax xala və heyvərə” (1912), “Dabanıçatdax xala” (1936), “Seçilmiş əsərləri” (1936), “Nalələrin, fəqanların” (1992) kitablarının müəllifi olmuşdur. Cəza tədbirləri illərində həbs olunmuş, ölüm hökmü verilmişdir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s