Poeziya

0002

Bir rəsm qarşısında

Bir zamanlar

Bu gecə

Çəkinmə, gül!..

Çəlik qollar

Çiçək sevgisi

Çoban türküsü

Dəniz pərisi

Dəniz tamaşası

Dün və bu gün

Elmi-bəşər

Ey ruhi-pürsükun!…

Gecəydi

Görmədim

Hali-əsəfiştimalımı təsvirdə bir

Hər yer səfalı,nəşəli…

Hərb İlahi qarşısında

Hərb və fəlakət

İbtilayi-qəram

İki həmşireyi-lətafətü an

İlk bahar

İştə bir divanədən bir xatirə

Kars və otlu ətrafında səbəbsiz (!) olaraq alçaqcasına qətl və yağma edilən məzlumlar için

Kiçik sərsəri

Küçük Bir Levhə

Mənim tanrım Məyus bir qəlbin fəryadı

Nəcmi-Geysudar

Niçin?

Novruz bayramı

Öksüz Ənvər

Pənbə Çarşaf

Qaçqın

Qadın

Qəmər!..

Qəzəl

Qəzəl

Qəzəl

Qəzəl

Qızməktəbində

Qomşu çiçəyi

Qürubə Qarşı

Rəqs

Şer məftunu

Sevinmə, Gülmə, Quzum!..

Şərq qadını

Şeyx Sənan

Solğun bənövşələr

Türk əsirləri

Son baharda

Uyuyor…

Verdim o o gün ki, Zülfi-Pərişanə könlümü

Vərəmli qız

Xuraman-Xuraman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s